εκδηλωσεις

Εκδήλωση με την ευκαιρία του νέου έτους (13 Ιανουαρίου 2019)

13
January

Την Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με την ευκαιρία του νέου έτους στην παρουσία του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου και των κληρικών της ενορίας μας.

Μετά την προσφώνηση του π. Μιχαήλ Μαλιάππη, ο Θεοφιλέστατος ανέλυσε τον στίχο: «Αδελφοί ενί εκάστω ημών εδόθη η χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού».
O Απόστολος Παύλος τονίζει την ανάγκη και σπουδαιότητα της ενότητας των μελών της Εκκλησίας.  Οι πιστοί είναι τα μέλη της μιας Εκκλησίας που έχει κεφαλή τον Ιησού Χριστό.
Στο στίχο αυτό ο Απόστολος Παύλος σημειώνει ότι τα ποικίλα χαρίσματα, τα οποία δίδονται στους πιστούς από τον Χριστό, είναι ακόμα μία αιτία ενότητας των Χριστιανών.  Ο κάθε πιστός με το βάπτισμά του γίνεται μέλος του σώματος της Εκκλησίας και συνδέεται άρρηκτα με την κεφαλή, τον Ιησού Χριστό αλλά και με τα υπόλοιπα μέλη.  Μέσα στην Εκκλησία ο καθένας έχει τη θέση του και την αποστολή του «κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού».  Οι δωρεές του Χριστού παρέχονται σε όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της Εκκλησίας, ο καθένας μας έχει τα δικά του χαρίσματα, τα οποία ο Θεός του χάρισε. Τα χαρίσματα τα παρέχει ο Χριστός ως δωρεά στους πιστούς κατά την δίκαιη και αμερόληπτη κρίση του και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν αμοιβή της αξίας η των ικανοτήτων μας.

Αυτή η ενότητα των μελών της Εκκλησίας μετουσιώνεται σε κοινωνία μεταξύ τους αλλά και με τον Ιησού Χριστό μεσα από τη συμμετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Γι'αυτό ψάλλουμε και διακηρύττουμε μετά τη Θεία Κοινωνία: "Είδομεν το Φως το αληθινόν, ελάβομεν Πνεύμα επουράνιον, εύρομεν πιστιν αληθή, προσκυνούντες αύτη γαρ ημάς έσωσεν".

Μέσα λοιπόν από την κοινωνία των χριστιανών μπορεί να επιτευχθεί και η επικοινωνία μεταξύ τους.

Τα πιο πάνω, είπε ο Θεοφιλέστατος, ας αποτελέσουν το φετινό μας στόχο. Τέλος με την ευκαιρία του νέου έτους επιδαψίλευσε τις πατρικές του ευχές προς όλους τους παρευρισκόμενους.